Tag Archives: ivanhoe

‘Ivanhoe’ compleix 190 anys

La novel·la més coneguda de Walter Scott celebra el seu 190è aniversari aquest 2010.

Ivanhoe és un dels títols de la col·lecció Kalafat, en català, i la colección Kalafate, en castellà, que Castellnou Edicions ha adaptat seguint les directrius de Lectura Fàcil.

Fes un clic a les cobertes per a més informació.

Deixa un comentari

Filed under Ivanhoe fa 190 anys

Ivanhoe

ISBN 97778498043952

ISBN 9788498043952

Esta novela narra las aventuras del joven Ivanhoe, hijo del noble sajón Cedric. La acción se sitúa en el siglo XII, época de la tercera cruzada, en una Inglaterra conquistada por los normandos. Ivanhoe, desterrado por su padre a causa del amor que siente por Rowena, lucha al lado del rey legítimo de Inglaterra, Ricardo Corazón de León. Ivanhoe representa perfectamente la novela histórica, género inaugurado por Walter Scott y de gran repercusión posterior.

Walter Scott nació en Edimburgo, Escocia. Después de estudiar en la Universidad, ejerció como abogado en algunos cargos de la administración local. Pero pronto se sintió fascinado por la cultura y las tradiciones de su país e inició la actividad literaria. En 1802 publicó su primera obra, una recopilación de baladas escocesas, y empezó a escribir poemas románticos. De 1810 a 1820 editó varias novelas, siempre con seudónimo (hasta 1826 no se descubrió a su verdadero autor).

Scott es considerado el principal representante de la novela histórica, género al que pertenecen la mayoría de sus obras. Además de Ivanhoe, destacan El enano negro, Rob Roy, Quintín Durward y El talismán. Algunas de ellas han sido adaptadas al cine con notable éxito.

Elena O’Callaghan i Duch ha adaptado este libro siguiendo los criterios de Lectura Fácil y Jaume Bosch lo ha ilustrado.

Actividades del libro: haz clic aquí para descargarte las actividades

Deixa un comentari

Filed under Títulos colección Kalafate

Ivanhoe

Ivanhoe

ISBN 9788498043914

Ivanhoe explica les aventures del jove Ivanhoe, fill del noble saxó Cedric. L’acció se situa al segle XII, en l’època de la tercera croada, en una Anglaterra conquerida pels normands. Ivanhoe, desterrat pel seu pare a causa de l’amor que sent per Rowena, lluita al costat del rei legítim d’Anglaterra, Ricard Cor de Lleó. Ivanhoe representa perfectament la novel·la històrica, gènere inaugurat per Walter Scott i de gran repercussió posterior.

Walter Scott va néixer a Edimburg, Escòcia. Després d’estudiar a la Universitat, va exercir com a advocat en alguns càrrecs de l’Administració local. Però aviat es va sentir fascinat per la cultura i les tradicions del seu país i va iniciar l’activitat literària. El 1802 va publicar la seva primera obra, un recull de balades escoceses, i va començar a escriure poemes romàntics. Del 1810 al 1820 va editar diverses novel·les, sempre amb pseudònim (fins el 1826 no se’n va descobrir el veritable autor).

Scott és considerat el principal representant de la novel·la històrica, gènere al qual pertanyen la majoria de les seves obres. A més d’Ivanhoe, en destaquen El nan negre, Rob Roy, Quentin Durward i El talismà. Alguns d’aquests títols han estat adaptats al cinema amb notable èxit.

Elena O’Callaghan ha adaptat aquesta obra per a la Col·lecció Kalafat seguint els criteris de Lectura Fàcil i Jaume Bosch l’ha il·lustrat.

Activitats del llibre: fes clic aquí per descarregar-te les activitats

Deixa un comentari

Filed under Títols col·lecció Kalafat